Tel: +43 7587 504-0 [email protected]

Technologie

Nejvyšší přesnost pro všechny stupně kvality.

GPN vyrábí nástroje, stroje a speciální konstrukční prvky podle požadavků zákazníka s nejvyšší přesností. Díky tomu snížíte své náklady na uvedení do provozu a zkrátíte dobu před zahájením výroby. Precizním provedením Vašich zakázek vytvoří GPN předpoklady pro co nejvýhodnější náklady na nástroje a tím také nízké výrobní náklady během celé doby životnosti.

Různé požadavky na výkon vyžadují různá řešení – přesně sladěná s Vašimi potřebami.
Dodáváme, co potřebujete: přesně vyrobené konstrukční prvky ve všech stupních kvality podle Vašeho zadání.

Frézování

S více než 30 nejmodernějšími obráběcími centry máme k dispozici mnoho možností, abychom vybrali vždy tu nejlepší strojní koncepci pro obrábění dílů. Své zákazníky dokážeme obsloužit s využitím tříosých hrubovacích center přes přesná pětiosá obráběcí centra až po HSC aplikace. Některá z našich pětiosých zařízení jsou vybavena automatickou možností nakládání a vykládání a mohou tak efektivně zpracovat i větší zakázky. Specializovaní technici se zabývají výhradně zdokonalováním této technologie, abychom mohli jak u těchto strojů tak i v oblasti CAM nabídnout nejmodernější řešení.

S délkou pojíždění až do X 1.020 mm x Y 1.100 mm x Z 1.170 mm (poruchový okruh 1.280 mm) v pětiosém sektoru, X 3.000 mm x Y 820 mm x Z 720 mm v tříosém sektoru a počtem otáček vřetena až do 40 000 otáček za minutu jsme schopni pokrýt široké spektrum dílů.

Řezání drátem

GPN má k dispozici jedno z největších center pro řezání drátem v Evropě. Jako významný uživatel této technologie jsme v tomto oboru vývojovými partnery našich dodavatelů strojů a díky tomu máme k dispozici vždy nejnovější stav techniky.

Přes 30 strojů švýcarské společnosti Georg Fischer (Agie-Charmilles) ve výrobním závodu v Rakousku a více než 20 zařízení společnosti Fanuc ve výrobním závodu v České republice zaručují vysokou kapacitu při nejvyšší přesnosti.

S délkou pojíždění X 800 mm, Y 550 mm a Z 510 mm jsme schopni vyrobit i větší díly, než jaké jsou na trhu běžné.

Soustružení

Soustružené díly vyrábíme od jednotlivých kusů až po malé série. Protože se specializujeme na díly typické pro obor extruze plastů, jsme v této oblasti Vaším partnerem, pokud jde o adaptéry, příruby, propojovací kusy a jiné díly. Jestliže přijde požadavek na díly, které mají mít četné vyvrtané otvory nebo vyžadují opracování frézkou, vyrábíme je na pětistranném frézovacím obráběcím centru.

Naše délka pojíždění sahá od X 400 mm až po Z 1 000 mm.

Vrtání hlubokých dér

GPN má k dispozici ve výrobním závodu v Rakousku centrum pro vrtání hlubokých děr značky TBT. Průměr vrtání se pohybuje od 1,50 mm do 16 mm. I v případě průměru 1,5 mm, který je u tohoto procesu spíše neobvyklý, a při hloubce vrtání 100xD dokážeme zaručit nejvyšší přesnost.

Velkoryse dimenzovaný stůl stroje umožňuje vkládání dílů o maximální hmotnosti až do 500 kg

Leštění

S více než 40 zaměstnanci v leštícím oddělení v závodě v České republice nemá GPN konkurenci.

Můžeme převzít všechny Vaše leštící práce při výrobě nástrojů nebo Vás podpořit ve Vaší servisní službě poskytované k nástrojům. Rychlá doba reakce, vysoká flexibilita a nejlepší poměr ceny a výkonu – tím je GPN atraktivní i pro Vás!

Svařování

Jako firma nabízející komplexní služby dokáže GPN začlenit svařovací práce (MAG a WIG) přímo do výrobního procesu.

Samozřejmostí jsou pro nás výborně vyškolení zaměstnanci v Rakousku i v České republice a pravidelná certifikace podle ISO 9606 prováděná externími instituty s cílem vyrábět vysoce kvalitní konstrukční prvky. Námi prováděná zkouška těsnosti ještě lépe prokazuje kvalitu zpracování.

Montáž konstrukčních sestav

Vy máte výkres dílu nebo konstrukční sestavy – my převezmeme zbytek!
GPN je specialistou nejenom v přesnosti výroby jednotlivých dílů. Dodáváme také kompletně smontované sestavy podle specifikace zákazníka. Zkušení zaměstnanci v nákupu a logistice a vytříbené plánovací nástroje jsou zárukou hladké realizace a cenově optimálního nákupu dílů. Kvalifikovaní zaměstnanci montážního oddělení v Rakousku a v České republice zaručují kvalitu a hospodárnost.

Vývojové oddělení

Ve strojírenské oblasti vyvíjí naše vývojové oddělení společně s Vámi speciální řešení ušité přímo Vám na míru – elektricky i mechanicky! Při tom se opíráme o zaměstnance s dlouholetými zkušenostmi v oblasti extruze profilů. Vaše představy a požadavky spojené s naším know-how a bohatými zkušenostmi jsou zárukou optimálního řešení.