Tel: +43 7587 504-0 [email protected]

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

My, GPN GmbH, Greinerstrasse 18, A-4542 Nussbach, provozujeme tyto webové stránky jako informační platformu a jako možnost kontaktovat nás ohledně různých témat, například ohledně informací o našich výrobcích a službách, žádostí o místo nebo ohledně informací obecné povahy a jsme rádi, že naše stránky navštěvujete.

Naše služby chceme provádět efektivně a pro uživatele optimálně a chceme je neustále zlepšovat. Zároveň bychom chtěli, abyste jako uživatelé byli co nejlépe informovaní a cítili se bezpečně.

Proto se zavazujeme respektovat Vaše soukromí, Vaše osobnostní práva a práva na ochranu osobních údajů, s Vašimi údaji budeme zacházet důvěrně a žádné údaje nebudeme evidovat nebo vyhodnocovat tajně.

Toto prohlášení o ochraně údajů má aktuální platnost a je datované v květnu 2018. Vylepšení tohoto prohlášení budeme zveřejňovat na tomto místě a budou platná od data zveřejnění.

NAŠE OPATŘENÍ
Dodržování tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů bude soustavně kontrolováno.

 • Zajistíme nezbytnou transparentnost zpracování dat.
 • Návštěvu našich webových stránek zabezpečujeme podle nejnovějšího stavu techniky.
 • Shromažďujeme, zpracováváme a využíváme Vaše osobní údaje jen tehdy, když existují zákonná zadání, oprávněný zájem nebo když nám k tomu dáte svůj souhlas.
 • Vaše osobní údaje nepostupujeme třetím osobám mimo koncern, s výjimkou případů, kdy nás k tomu zavazuje zákonná povinnost, nebo když jste nám předem dali svůj souhlas.
 • Naše webové stránky nevytvářejí žádné osobní uživatelské profily. 
PROHLÁŠENÍ O INFORMAČNÍ POVINNOSTI
 

Při návštěvě našich webových stránek ukládáme podle využití našich služeb Vaše osobní údaje. Na jedné straně nám automaticky zprostředkováváte určitá data, abychom například získali informace o počtu návštěvníků, na druhé straně nám také vědomě poskytujete údaje, abyste nás mohli kontaktovat.
Vaše osobní údaje používáme výhradně při dodržení národních a evropských předpisů na ochranu osobních údajů a údaje používáme jen v takovém rozsahu a jen k takovému účelu, ke kterému jste nám je poskytli, avšak k žádnému jinému.

 

Vymazání

Vymazání uložených osobních údajů se provádí, když uživatel webové stránky odvolá svůj souhlas k ukládání dat, když uložení těchto údajů přestane být nutné ke sledovanému účelu, nebo když je jejich uložení nepřípustné z jiných zákonných důvodů. Údaje pro účely vyúčtování a účetnictví nebudou žádostí o vymazání dotčeny.

IP adresy a vytváření protokolů (serverlogs)
 

 

Při každé návštěvě našich webových stránek se přenesou Vaše IP adresy spolu s dalšími daty na server webu. Je to nutné z technických důvodů, abychom Vám mohli zprostředkovat odpověď ze serveru. IP adresu dostanete od Vašeho provozovatele internetu, jakmile se připojíte na internet. Váš provozovatel může poté po určitou dobu sledovat, jaké IP adresy jste k určitému okamžiku používali. Na dotaz u provozovatele lze tudíž alespoň teoreticky zjistit Vaši identitu.

Pro kontrolu bezpečnosti systému, k odvrácení a dosledování hackerských útoků, pro technickou správu systému a pro optimalizaci obslužnosti webové stránky se vytvářejí protokoly (serverlogs – údaje jako je datum, čas dotazu, jméno a URL požadovaného souboru, množství přenesených dat, hlášení, zda byl dotaz úspěšný, data potřebná k rozpoznání použitého prohlížeče a provozního systému a v případě přístupu přes odkaz rozpoznání webové stránky, ze které se přístup uskutečnil). IP adresa je anonymní. Náhled do těchto protokolů se provádí jen z určitého podnětu nebo při určitém podezření. Předávání dat úřadům pro trestní stíhání se provádí jen v případě hackerského útoku. K jinému předávání dat třetím osobám nedochází. Údaje nejsou uloženy dlouhodobě, nýbrž jsou vymazány po uplynutí 6 měsíců.

 

Sdílení obsahů na sociálních sítích
Z naší webové stránky můžete sdílet odkazy na sociálních sítích. Při sdílení obsahů se stisknutím tlačítka nebudou stahovat kódy ze sociálních sítí.

 

Poskytovatelé služeb / zpracovatel zakázky / kooperační partneři
Na poskytování našich služeb, například na zlepšení, údržbě a péči o naše webové stránky se z části podílejí naši kooperační partneři. Spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří poskytují přiměřené záruky, že Vaše data budou u nich v bezpečí.

 

Kontakt (práva na informaci a opravu)
Dále bychom Vás chtěli informovat, že máte kdykoliv

 • právo požadovat informace o tom, jaké Vaše údaje zpracováváme (podrobnosti viz čl. 15 GDPR);
 • právo nechat opravit nebo vymazat Vaše údaje (podrobnosti viz čl. 16 GDPR);
 • právo omezit zpracování Vašich údajů (podrobnosti viz čl. 18 GDPR);
 • právo odmítnout zpracování údajů (podrobnosti viz čl. 21 GDPR);
 • právo uplatnit přenos údajů (podrobnosti viz čl. 20 GDPR).

Pokud by proti očekávání došlo k porušení Vašich práv v souvislosti s osobními údaji, máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů (v Rakousku: Österreichische Datenschutzbehörde,  Wickenburggasse 8, 1080 Wien, E‑Mail: [email protected]).

 

Odvolání souhlasu

Co se týče Vašich osobních údajů, které používáme na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoli zrušit svůj souhlas s používáním údajů pomocí níže uvedených kontaktních údajů, aniž by to mělo vliv na oprávněnost provedeného zpracování na základě Vašeho souhlasu až do jeho zrušení.

 

Kontakt

Kontaktujte nás prosím na níže uvedené adrese, jestliže

 • máte dotazy ohledně zpracování, předávání, využívání nebo ochrany a bezpečnosti Vašich údajů,
 • chcete odvolat svůj souhlas,
 • chcete uplatnit svá práva a nároky v souvislosti s ochranou údajů (např. žádost o informace),
 • máte podněty nebo případně stížnosti ohledně ochrany  údajů.

GPN GmbH
Greinerstrasse 18
4542 Nussbach

Telefon: +43 505 41-45 0
E-mail: [email protected]

 

Informační list ochrana dat pro obchodní partnery

Informace o ochraně dat pro obchodní partnery naleznete zde.